הזדמנות עסקית

מס' הצעה
תיאור דרוש סכום
6/13 מפעל עובד וריווחי בתחום אריזות קרטון, מוצרי נישה, ציוד חדיש.  משקיע 1,000,000 ש"ח
 9/13 חברה בתחום מוצרי הקוסמטיקה הרפואית  משקיע 1,500,000 ש"ח עד
2,000,000 ש"ח
12/13
 משקיע באפליקציה אינטרנטית המשיקה ל-WAZE  משקיע  1,000,000 ש"ח